Nr. 1 / 1995
Vol. XVII, No. 2,
December 2011
Codrul Cosminului

Department of History and International Relations, 2006 - 2011
Vol. 13, 2007CUPRINS


STUDII SI ARTICOLE
Dumitru Boghian, Sorin Ignatescu, Quelques considerations sur un vase
          Cucuteni B aux representations anthropomorphes peintes, decouvert
          a Fetesti - La Schit (Dep. de Suceava) ................................................................... 3
Bogdan Petru Niculica, Observations concernant le debut de L'age du Bronze
          sur le territoire du Departement de Suceava [images] ............................................. 13
Sergiu Enea, Homo Simbolicus. Considerations on the symbolism
          of the archaic thought reflected in the Work of Mircea Eliade .................................. 49
Violeta-Anca Epure, Quelques considerations sur les relations entre
           la Moldavie  et les Tatars le long du XV-eme siecle de la perspective
           des sources historiques ..................................................................................... 57
Ana-Maria Pop, Formes d'organisation politiques et administratives feodales
          sur le territoire du Pays de Barsa (IXe-XVIIIe siecles) ............................................. 77
Mihai Lazar, Quelques obligations fiscales des etrangers sur le territoire
          de la Moldavie du XVIII-eme siecle ....................................................................... 93
Mirela Beguni, Le patrimoine ecclessial et la situation du clerge orthodoxe
          de la Moldavie reflechie dans les catagraphies preregulamentaires ........................ 107
Sorin-Toader Clipa, Considerations sur l'evolution de l'Eglise Orthodoxe
          en Bucovine ..................................................................................................... 131
Oleksandr Ogui (Cernauti), Piata titlurilor de valoare in Bucovina
           in perioada austriaca: etapele formarii si dezvoltarii (1790/1870-1914/18) .............. 141
Dinu Balan, Le nationalisme roumaine pendant la periode 1831-1866 -
          quelques precisions generales ........................................................................... 157
Lucian Stanescu, Progressive traditions of Romanian constitutionalism ........................... 167
Ana-Mirela Voicu, Contributions of the Bukovina's people in sustaining
          the War of Independence ................................................................................... 189
Vlad Gafita, Les societes a caractere politique et le mouvement national
          des roumains de Bucovine au fin du XIX-eme siecle .............................................. 201
Daniel Hrenciuc, Approaches on the Inter-War Romanian-Polish
          Relations (1919 -1939) ...................................................................................... 223
Adina Grigore, Mihail Manoilescu pendant les elections du Departement
          de Neamt ......................................................................................................... 241
Florin Grigorescu, Un episode difficile dans la vie du professeur theologien
          Dumitru Staniloae (1903- 1993): la detention (1958-1963) ..................................... 251

MUZEOLOGIE. ARHIVISTICA. CONSERVARE
Doina-Maria Creanga, La conservation des artefacts archeologiques en cuir ..................... 265
Alexandrina Cutui, The Icon "Crucifixion" restoring and conservation ................................ 273

NOTE DE LECTURA
Dumitru Vitcu, Nationalism si modernizare in secolul XIX romanesc ................................ 277
Mihai Iacobescu, Prima sinteza stiintifica despre un eveniment epocal controversat
         - Revolutia romana din decembrie 1989 ............................................................... 283

BUCOVINA IN DEZBATEREA LUMII CONTEMPORANE
Acad. Radu Grigorovici, Bucovina intre milenii. Studii si documente,
          Cuvant inainte de D. Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Romane;
          volum ingrijit de Rodica Marchidan si Rodica Iatencu, Bucuresti, Editura
          Academiei Romane, 2006, 490 p. (Mihai Iacobescu) .......................................... 293
Dimitrie Vatamaniuc, Bucovina intre Occident si Orient. Studii si documente,
          Prefata de Acad. Stefan Stefanescu, Bucuresti, Editura Academiei
          Romane, 2006, 685 p. (Mihai Iacobescu) .......................................................... 297

DOCUMENTE
Olimpia Mitric, Un document bibliographique moins connu: l'Inventaire de la
          Bibliotheque de l'Universite de Cernauti, evacuee a Sibiu en 1944 ......................... 303
Radu-Florian Bruja, Traian Braileanu in documents (II) ................................................... 311

RECENZII
Claudio Rendina, I papi, storia e segreti, Dalle biografie dei 265 romani pontefici
          rivivono retroscena e misteri della cattedra di Pietro tra antipapi, giubilei,
          conclavi e concili ecumenici, vol. I-II, Roma, Editura Newton&Compton
          editori, 2005 (vol. I 460 p., vol II. 405 p.) (Vasile M. Demciuc) .............................. 319
Dragos Sesan, Ctitoriile lui Stefan cel Mare in documente, Cu Argumente de
          Corneliu-Mihail Lungu, Bucuresti, Arhivele Nationale ale Romaniei, 2004,
          129 p. + 14 reproduceri alb-negru si color (Olimpia Mitric) .................................. 321
Carlo Ginzburg, Branza si viermii. Universul unui morar din secolul al XVI-lea,
          traducere de Claudia Dumitriu, Bucuresti, Editura Nemira, 1997, 256 p.
          (Dinu Balan) ................................................................................................... 323
Olimpia Mitric, Manuscrise romanesti din Moldova. Catalog, vol. I, Prefata de
          Prof. dr. Gabriel Strempel, Iasi, Editura Junimea, 2006, 502 p.+ 25 facsimile
          alb-negru si color (Ioan Panzar) ........................................................................ 326
Viata Cuviosului Paisie de la Neamt - manuscris romanesc inedit - Prezentare
          si studiu introductiv de pr. Eugen Dragoi, Galati, Editura Partener, 2002,
          28 p., [78] p. cu reproduceri (Olimpia Mitric) ..................................................... 329
Ligia Livada-Cadeschi, De la mila la filantropie. Institutii de asistare a
          saracilor din Tara Romaneasca si Moldova in secolul al XVIII-lea,
          Bucuresti, Editura Nemira, 2001, 256 p. (Dinu Balan) ......................................... 331
Monahia Elena Simionovici, Sfanta Manastire Voronet. Icoanele Altarului,
          <Suceava>, Editura Musatinii, 2007, 117 p. cu reproduceri color
          (Olimpia Mitric) .............................................................................................. 336
Mihai-Razvan Ungureanu, Convertire si integrare religioasa in Moldova
          la inceputul epocii moderne, Iasi, Editura Universitatii "Alexandru
          Ioan Cuza", 2004, 408 p. (Dinu Balan) .............................................................. 338
Discursurile lui Eudoxiu Hurmuzaki in Dieta Bucovinei. Din viata
          parlamentara a Bucovinei in cea de a doua jumatate a secolului al XIX-lea,
          Editie bilingva, cu stabilire de text, prefata, note si comentarii de Ilie Luceac.
          Traducerea textului german de Catrinel Plesu, Bucuresti, Institutul Cultural
          Roman, 2007, 367 p. (Stefan Purici) ................................................................. 342
Petre Turlea, Partidul unui rege: Frontul Renasterii Nationale, Bucuresti,
          Editura Enciclopedica, 2006, 310 p. (Radu-Florian Bruja) .................................. 344

INDICE ...................................................................................................................... 347
ABREVIERI ............................................................................................................... 357