Codrul Cosminului
XVI, 2010, nr. 2
Department of History and International Relations, 2006 - 2011
C U P R I N S
   STUDII

   ARHELOGIE.  CONSERVARE

Mihai Gramaticu, Dumitru D. Boghian, Niculae Bancescu, Traian Lucian Severin,
        Silviu-Gabriel Stroe, Sorin Ignatescu, Cateva determinari arheometrice
        pe un lot de ceramică cucuteniană provenite de la situl arheologic
        Fetesti-La Schit (comuna Adâncata, judetul Suceava) .................................................5
Doina-Maria Creanga, Inventarierea si clasificarea tipurilor de deteriorari
        produse obiectelor din colectii etnografice ..................................................................

21


    ELITE  SI  SOCIETATE

Daniel Paul Nedeloiu, Boierii din tinutul Neamt - parte elitei moldovene
        (secolele XV - XVIII) ................................................................................................

31
Violeta-Anca Epure, Societatea romaneasca la limita secolelor XVIII-XIX.
        Contacte si imagini franceze .....................................................................................

49
Iryna Tiurmenko, "Quid est veritas?" sau modalitati de articulare a biografiei 
        stiintifice a scriitoarei Natalena Koroleva ....................................................................

69
Laurentiu Nicolae Stamatin, Institutia preotului militar din Bucovina si Principatele
        Romane in a doua jumatate a secolului al XIX (1850-1878) ..........................................

81


    POLITICA,  CONFLICTE  SI  SOCIETATE

Anatol Petrencu, Cateva aspecte controversate ale istoriei celui de-al Doilea
        Razboi Mondial ........................................................................................................

103
Süleyman Erkan, Invazia Iranului de către Aliati în timpul celui de-al Doilea
        Razboi Mondial ........................................................................................................

109
Michal Šmigel, Dvizhenie za prisoedinenie severo-vostochnoi Slovakii
        k Sovetskoi Ukraine (1944-1945) v kontekste anneksii Zakarpatja SSSR ....................

133


    STUDII  INTERNATIONALE 

Vira Burdiak, Influenta stereotipurilor etnice asupra dezvoltarii relatiilor politice
        in Balcani ................................................................................................................

147
Florin Pintescu, SUA, Russa si teatrul geopolitic in Europa de Sud-Est:
        Locul Romaniei ........................................................................................................

159


    OPINII

Iulian Oncescu, Edouard Thouvenel si unirea Principatelor Romane (1856-1859) ...................
171
Codrin Florin Murariu, Grigore Alexandru Ghica si Banca Nationala a Moldovei ......................
181


    DOCUMENTE

Mihai Iacobescu, Un document important din timpul revolutiei din anii 1848-1849
        in Bucovina .............................................................................................................

197


    DATE DESPRE AUTORI ..............................................................................................
229


    INSTRUCTIUNI PENTRU AUTORI ................................................................................
233