Codrul Cosminului
XVII, nr. 1
Iulie 2011
Department of History and International Relations, 2006 - 2011
C U P R I N S
    STUDII

   ARHEOLOGIE.  ETNOLOGIE.  CONSERVAREA  ARTEFACTELOR

Dumitru D. Boghian, Marcajele corporale la comunitatile neolitice si eneolitice
        carpato-danubiene (II) ..............................................................................................

5
Antonie Moisei, Obiceiurile de iarna ale populatiei est-romanice din Bucovina.
        Cateva aspecte istoriografice ....................................................................................

37
Doina-Maria CreangaEmolienti ecologici pentru obiecte etnografice
        pe suport colagenic .................................................................................................

49


    ELITE  SI  SOCIETATE

Tudor Arnaut, Elena Vorotneac, Biserica din lemn "Sfantul Ierarh Nicolae" -
        monument istoric si simbol al culturii spirituale ...........................................................

55
Mirela Beguni, Aspecte din viata politica a unui mare ierarh, Veniamin Costachi ....................
63
Alina Felea, Testamentul - sursa pentru cercetarea relatiilor de familie.
        Cazul lui Manuc Bey ...............................................................................................

73
Lilia P. Zabolotnaia, Conditii pentru casatoria persoanelor de credinta non-ortodoxa
        in Imperiul Tarist (Pe baza scrisorilor lui Nicolai I "Legea privind alianta maritala") .........

87
Laurentiu Nicolae Stamatin, Biserica Ortodoxa Romana in primele decenii
        ale domniei lui Carol I (1866-1885) .............................................................................

95
Paul E. Michelson, Ion I. Nistor in politica, cercetarea si cultura romaneasca,
        1919-1933 ...............................................................................................................

117


    STUDII  INTERNATIONALE  

Rastislav Kožiak, Inceputurile crestinarii avarilor si slavilor pe Dunarea de Mijloc ...................
149
Ion Tomoiaga, Transilvania in strategia Ungariei la Conferinta de Pace din 1946 ....................
173
Lucian Fedor, Cateva aspecte ale relatiilor comerciale intre Republica Socialista
        Romania si Republica Federala Germana (1960-1990) ................................................

187
Mihai Mereuta, Delimitarea platoului continental si a zonei economice exclusive
        intre Romania si Ucraina ..........................................................................................

211


    DOCUMENTE

Olimpia Mitric, Valori bibliofile in limba franceza prezente in Bucovina
        (secolele XVII - XVIII) ..............................................................................................

223


    DATE DESPRE AUTORI ..............................................................................................
231


    INSTRUCTIUNI PENTRU AUTORI ................................................................................
235