Codrul Cosminului
Vol. XIX, NR. 1,
Iulie 2013
Department of Human, Social and Political Sciences, 2013
C U P R I N S


        ELITE,  RELIGII,  CULTURA

Alina Felea, Epitaful in istoriografiile romana, rusa, poloneza si lituaniana .............................
7
Nicolae Fustei, Activitatea editoriala a Mitropolitului Gavriil Banulescu Bodoni .......................
24
Violeta Epure, Figuri de medici francezi in Principatele Romane in perioada prepasoptista .....
47


        STUDII  INTERNATIONALE 

Dariusz Milewski, O campanie a marelui hatman Jan Zamozski in Moldova (1595).
          Partea II. Batalia de la Tutora si consecintele sale ...................................................

57
Adriana Bichis, Henry Spitzmuller - Un actor al relatiilor franco-romane
          (iunie 1940 - august 1944) ......................................................................................

77
Katerina Shymkevych, Participarea organizatiilor umanitare in reconstructia infrastructurii
          republicilor din fosta Iugoslavie in perioada  post-conflict (a doua jumatate a anilor
          1990 - inceputul anilor 2000)  ..................................................................................


93
Dinu Balan, Regiuni, regionalism, regionalizare. Clarificari conceptuale  si terminologice  .......
107


        POLITICA,  CONFLICTE  SI  SOCIETATE

Lilia Zabolotnaia, Impactul factorului otoman asupra statului femeilor in tarile sud-est
          europene in Evul Mediu din perspectiva istoriografica ................................................

127
Marinel Ovidiu Koch-Tufis, Politica Habsburgilor fata de principalele grupuri etnice
          din Transilvania - maghiari, secui, sasi si romani - si fata de minoritatile
          etnice (1688-1790) .................................................................................................


141


        RECENZII

Culture, Elites and European Integration (Colin Swatridge) ...................................................
161


    DATE DESPRE AUTORI ..............................................................................................
165


    INSTRUCTIUNI PENTRU AUTORI ..................................................................................
167