Nr. 1 / 1995
Vol. XVII, No. 2,
December 2011
Codrul Cosminului

Department of History and International Relations, 2006 - 2011
Vol. I, 1995
CUPRINS

Cuvânt înainte ........................................................................................................... 5
Scrisoarea Presedintelui Fundatiei Culturale a Bucovinei ............................................... 6

I. STUDII
DUMITRU BOGHIAN, Unele consideratii asupra utilajului litic al
complexului cultural Precucuteni-Cucuteni/Tripolie (I) .................................................... 7
ION I. SOLCANU, Istoriografia artei ecleziastice din Moldova secolelor XIV-XVI.
          I. Arhitectura de lemn si arhitectura de zid ....................................................... 43
VASILE M. DEMCIUC, Sf. Ioan cel Nou de la Suceava - un "palladium
          al Moldovei" ................................................................................................... 65
FLORIN PINTESCU, Mihai Viteazul si românii din Transilvania. Aspecte
          de "politica" confesionala ................................................................................ 77
MIHAI LAZAR, Contributii la cunoasterea politicii fiscale a domnilor
          în secolele XVII-XVIII. Folaritul ......................................................................... 87
MIHAI STEFAN CEAUSU, Locul si rolul populatiei germane în viata
          economico-sociala a oraselor din Bucovina (sfârsitul secolului
          al XVIII-lea - secolul al XIX-lea) ....................................................................... 100
DOINA ALEXA, Ion Nistor în actiunea pentru realizarea Marii Uniri -
          Itinerar cronologic ......................................................................................... 112
ION AGRIGOROAIEI, Prelegeri cu profunde semnificatii istorice ................................. 133

II. PERSONALITATI ALE BUCOVINEI
MIHAI IACOBESCU, Dr. Silvestru Moraru-Andreievici (1818-1895) .............................. 146
CONSTANTIN SERBAN, Medalion istoric Ilie Corfus (1909-1981) ............................... 173
DUMITRU VITCU, Un precursor al ecologiei românesti moderne:
          Carol Mihalic de Hodocin .............................................................................. 179

III. NOTE SI COMENTARII
ION CERNAT - Mit si adevar despre migratorii barbari asiatici ................................... 185
NICOLAE URSULESCU, VICTORIA BATARIUC - Un nou tip de idol
          în cultura Cucuteni ....................................................................................... 191
DUMITRU BOGHIAN - Unele consideratii referitoare la vasele cucuteniene
          cu decor ornitomorf pictat descoperite la Buznea (oras Târgu Frumos),
          jud. Iasi ....................................................................................................... 195
MIRCEA IGNAT - O posibila harta a Moldovei la începutul secolului
          al II-lea d.H. (Ptolemeu, III, 8,2; 10,7 si 8) ....................................................... 204
OLIMPIA MITRIC - Mari detinatori de valori bibliofile din judetul Suceava:
          manastirea Sucevita (fondul de manuscrise slavone miniate si ornate) .............. 214
MIHAI IACOBESCU - Un memoriu din 1780 al iluministului Vasile Bals
          despre situatia din Bucovina si necesitatea unor reforme ................................. 225
CONSTANTIN SERBAN - Valoarea istorica a monografiei lui W. Schmidt
          "Memoriile istorice ale Sucevei" ..................................................................... 231
GHEORGHE IACOB - Probleme din istoria moderna a României.
          Opinii într-o dezbatere istoriografica ............................................................... 239
FLORIN PINTESCU - Conceptii politice la Iancu Flondor si Ion Nistor .......................... 252
NICOLAE URSULESCU - Personalitatea si opera lui Nicolae Iorga în
          viziunea lui Gheorghe Bratianu ...................................................................... 259

IV. DOCUMENTE
GHEORGHE IACOB, CATALIN TURLIUC  - Informatii privind 
          activitatea politica a lui P. P. Carp ................................................................. 265
CONSTANTIN SERBAN - Vasile Grecu - extrase din jurnal ........................................ 270

V. TOPONIMIE
ION POPESCU-SIRETEANU - Horait (apelativ, nume topic, nume
          de persoane) ............................................................................................... 274
ION POPESCU-SIRETEANU - Numele Rarau ........................................................... 281
IOAN IOSEP - Un fenomen inedit: transhumanta câmpulungeana ............................... 285

VI. DIN ISTORIA CULTURII ÎN BUCOVINA
E. SATCO - Biblioteca Bucovinei "I. G. Sbiera". Donatii-donatori ................................ 295
GHEORGHE GIURCA - Traditii ale cursurilor de vara din România .............................. 298

VII. ÎNSEMNARI SI LUCRARI ALE STUDENTILOR
SIMONA PAVELIUC, Gânduri din excursia de studii a studentilor în Transilvania ......... 303
HARIETA MARECI, Alba Iulia, 1993 ......................................................................... 305
CATALIN HUTU, Pagubele provocate de trupele sovietice Fondului
          Bisericesc Ortodox din Bucovina în sectorul forestier si de prelucrare
          a lemnului ................................................................................................... 307

VIII. CRONICA
MIHAI IACOBESCU, Centrul de cercetari  bucovinene  (24 aprilie 1992,
          Cernauti) ..................................................................................................... 313
CONSTANTIN SERBAN, Simpozion "Patrimoniul cultural national. Arta si civilizatie
          medievala" (Suceava, 25-26 noiembrie 1994) .................................................. 315
DUMITRU BOGHIAN, Schimburi stiintifice interstudentesti Suceava-Cernauti .............. 318
ION COZMEI, Fundatia culturala a Bucovinei ............................................................ 320
VALERIA COZMA, Schimb de experienta cu colegi de la Universitatea de Stat
          din Republica Moldova .................................................................................. 325
EMMA PORFIREANU, Premii stiintifice ................................................................... 328

IX. RECENZII
Le paleolithique et le neolithique de la Roumanie en contexte europeen,
          editat de Vasile Chirica si Dan Monah, Bibliotheca Archaeologica
          Iassiensis, IV, Iasi, 1991, 471 p. (Dumitru Boghian) ...................................... 329
Iuliu Paul, Cultura Petresti, Editura Museion, Bucuresti, 1992, 205 p. +
          2 tabele + LIX planse (Dumitru Boghian) ...................................................... 333
Nicolae Ursulescu, Dacia in cadrul lumii antice, Editura Unirea, Iasi,
          1992, 60 p. + X planse de text (Dumitru Boghian) ......................................... 336
Mircea D. Matei, Civilizatie urbana medievala romaneasca. Contributii
          (Suceava pana la mijlocul secolului al XVI-lea), Editura Academiei,
          Bucuresti, 1989, 222 p. (Constantin Serban) ................................................ 338
Olimpia Mitric, Cartea romaneasca veche in judetul Suceava (1643-1830) .
          Catalog, vol. I si II, Suceava, 1992, 1993, 96 + 145 p (Florin Pintescu) ............ 342
Constantin A. Stoide, Ioan Caprosu, Relatiile economice ale Moldovei
          cu Brasovul. De la inceputul secolului al XVIII-lea pana la 1850,
          Editura Universitas, Chisinau, 1992, 352 p. (Mihai-Stefan Ceausu) ................. 344
Dr. Daniel Werenka, Topographie der Bukowina zur Zeit ihrer Erwerbung
          durch Oesterreich (1774-1785). Nach Acten aus folgenden Archiven: K.u.K.
          Kreigministerium, dessen Kartenarchiv, K.u.K. Ministerium fur Cultus und
          Unterricht, Czernowitz, 1895, 272 p + 1 Karte (Constantin Serban) ................ 348
*** Ion Nistor (1876-1962), volum îngrijit de Al. Zub, tabel cronologic,
          Bibliografie si indice de nume de Mihai-Stefan Ceausu, Editura Universitatii
          "Al. I. Cuza", Iasi, 1993, 147 p. (Constantin Serban) ..................................... 353
Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Editie si studiu bio-bibliografic de Stelian Neagoe,
          Editura Humanitas, Bucuresti, XXXIV + 453 p (Doina Huzdup) ........................ 355
Mihai Iacobescu, Din istoria Bucovinei, vol. I (1774-1862). De la
          administratia militara la autonomia provinciala, Editura Academiei
          Romane, Bucuresti, 1993, 550 p. (Florin Pintescu) ........................................ 358
Gh. Platon, V. Russu, Gh. Iacob, V. Cristian, I. Agrigoroaiei, Cum s-a
          infaptuit Romania moderna, Editura Universitatii "Al. I. Cuza", Iasi, 1993,
          368 p. (Doina Huzdup) ................................................................................ 363
Liviu Maior, Alexandru Vaida-Voevod intre Belvedere si Versailles
          (insemnari, memorii, scrisori), Editura Sincron, Bucuresti, 1993,
          295 p. (Mihai Iacobescu) ............................................................................ 366
Constantin Buse, Nicolae Dascalu, Nicolae Iorga si revizionismul maghiar.
          Culegere de articole, studii si discursuri parlamentare (1918-1940),
          Editura Universitatii, Bucuresti, 1993, 225 p. (Mihai Iacobescu) ...................... 369
I.Ciuperca, Opozitie si putere in Romania anilor 1922-1928, Editura
          Universitatii "Al. I. Cuza", Iasi, 1994, 297 p. (Emma Porfireanu) ..................... 371

ABREVIERI ........................................................................................................... 374

INDICE GENERAL ................................................................................................. 376