Codrul Cosminului
Vol. XX, No. 1,
July 2014
Department of Human, Social and Political Sciences, 2014

C U P R I N S

        ELITE,  RELIGII,  CULTURĂ

Tsvetana Cholova, Savanți și clerici bulgari în politica europeană
          de la sfârșitul secolului al XIV-lea și începutul secolului al XV-lea ...........................

7
Antonie Moisei, Arcadie Moisei, Ucrainenii în clișeele etnoculturale ale
          cronicarilor moldoveni medievali, istoricilor și scriitorilor români
          moderni și contemporani: imaginea lui Ion Nicoară Potcoavă -
          căpetenie căzăcească și domn moldovean ..........................................................................25
Radu Gabriel Ichim, Biserica Ortodoxă Română din Moldova și Valahia
          în vremea Regulamentelor Organice (1831-1832), între tradiționalismul
          religios și modernizarea politică ............................................................................................


49
Dinu Balan, Ioan Alexandru Brătescu-Voinești: de la pacifism la huliganism ...............
61
Akvilė Naudžiūnienė, Multiculturalism în didactica istorică: cazurile Vilnius,
            Kaunas și Klaipeda .......................................................................................................................

79


        STUDII  INTERNAȚIONALE 

Violeta-Anca Epure, Călătorind prin Principatele Române în perioada
          prepașoptistă: căile de comunicație în viziunea consulilor
          și călătorilor francezi ...................................................................................................................


91
Cezar Ciorteanu, Proiecte politico-teritoriale privind Bucovina și granița
          româno-polonă în contextul negocierilor diplomatice din timpul
          și după Primul Război Mondial (1914-1920) ...................................................................


113
Vladimir Nevezshin, Mâncare și alcool la recepțiile diplomatice de la Kremlin
          (1941-1945)  .....................................................................................................................................

149


        POLITICĂ,  CONFLICTE,  SOCIETATE

Sorin D. Ivănescu, Tipologia documentelor și dosarelor create de Securitate
          în anii 1948 - 1964 .........................................................................................................................

167
Stanislav Kulchytskyi, Formarea națiunilor sovietice titulare (1918-1938) ..................
181
Artyom A. Ulunyan, Națiune în blocul estic: maniera comunistă românească
          de construcție etnico-politică ca răspuns la politica "Fratelui celui mare"
          (sfârșitul anilor '60-'70) (evaluarea analiștilor și viziunea istoricilor) ..................


193
Anatoliy ShvabStudiul politicii emigraționiste a celei de-a doua Republici
          Polone în istoriografia poloneză din a doua jumătate a secolului XX
          și începutul secolului XXI .............................................................................................................


223
Radoslaw Zenderowski, Rafal Wisniewski, Conflictul etnic din Valea Preševo.
          Rolul religiei ortodoxe în conflict ........................................................................................

239


        NOTE  ȘI  COMUNICĂRI

Ismail KOSE, Vasile M. Demciuc, Mănăstirea Vazelon - Sf. Ioan din Maçka
          Trapezund ..........................................................................................................................................

259
Diana Cașu, Tentative de introducere a ritualurilor comuniste în tradițiile
          de familie și sărbători: studiu de caz despre Republica Sovietică
          Socialistă Moldova .........................................................................................................................


273


        RECENZII

Influența geografiei asupra relațiilor internaționale (Florin Pintescu) ........................
279


    DATE DESPRE AUTORI ..................................................................................................................
283


    INSTRUCTIUNI PENTRU AUTORI ..............................................................................................
287