Codrul Cosminului
Vol. XX, nr. 2,
Decembrie 2014
Department of Human, Social and Political Sciences, 2014

C U P R I N S

        ELITE,  RELIGII,  CULTURĂ

Katarzyna Niemczyk, Neamul Kamieniecki şi relaţiile sale cu Moldova la sfârşitul
          secolului XV şi începutul secolului XVI. O prezentare generală ......................................................

297
Vasile Baltag, Școala doctorală de teologie la Universitatea din Cernăuţi (1877-1918) .................
321
Radu Florian Bruja, Fondul arhivistic Maximilian Hacman ........................................................................
345
Serghei Nazaria, Problema Basarabiei interbelice în istoriografiile post-comuniste 
          românească şi moldovenească .......................................................................................................................

359


        POLITICĂ,  CONFLICTE,  SOCIETATE

Zbigniew Chmiel, Luptele pentru preluarea controlului asupra oraşului Riga (1600 - 1611) .......
375
Roumen Genov, Federalismul în Balcani: proiecte şi realităţi ......................................................................
391
Marinel Ovidiu Koch - Tufiş, Încercările Habsburgilor de a realiza în Transilvania
          o politică vizând sporirea bunăstării populaţiei (1688-1790) ..........................................................

413
Harieta Mareci-Sabol, Bucovina şi "straşnica molimă" a secolului al XIX-lea:
          holera ........................................................................................................................................................................

427
Vitalii Haiseniuk, Represaliile autorităţilor austriece împotriva moscofililor 
          din Bucovina în anii Primului Război Mondial ........................................................................................

443
Ihor Piddubnyi, Activităţile guvernului şi reformele din anii 1922-1926 în România ....................
463


        RECENZII

Influenţa minciunii asupra relaţiilor internaţionale  (Florin Pintescu) ..............................................
485


    DATE DESPRE AUTORI .......................................................................................................................................
489


    INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORI ...................................................................................................................
493