Codrul Cosminului
Vol. XXI, nr. 1,
Iulie 2015
Department of Human, Social and Political Sciences, 2015

C U P R I N S

        ELITE,  RELIGII,  CULTURĂ

Ioana Ionescu, Pentru o microistorie: Boierii Filipescu din Drajna, judeţul Prahova ...........................
7
Ekaterina Valyavskaya, Caracteristici ale integrării sociale în "societatea înaltă"
          bucovineană (1848-1914) ................................................................................................................................

25


        STUDII  INTERNAȚIONALE

Cezar Ciorteanu, Constituirea și evoluţia frontierelor României Mari (1918-1940)  ............................
49
Ihor Ilko, Politica Uniunii Europene în domeniul comerţului exterior după Tratatul
          de la Lisabona: O perspectivă neo-gramsciană .......................................................................................

63
Valeriia Pokliatska, Evoluţia "imaginii duşmanului" în relaţiile americano-sovietice
          din anii 1979-1991 .............................................................................................................................................

89


        POLITICĂ,  CONFLICTE,  SOCIETATE

Katarzyna Niemczyk, Moldova în politica poloneză şi maghiară. Întâlnirea
          de la Levoča din 1494 ......................................................................................................................................

101
Marinel Ovidiu Koch - Tufiş, Cucerirea Principatului autonom al Transilvaniei
          de către Habsburgi. Motivele şi mijloacele folosite ................................................................................

115
Valeryi Suryayev, Corpul de ofiţeri ai Armatei şi Revoluţia rusă din 1905 - 1907 ...............................
125


        NOTE  ȘI  COMUNICĂRI

Lilia Zabolotnaja, Dezvelind viaţa privată a secolului XVIII. Un act de divorţ din 1795 ...................
143


        RECENZII

Reflectând asupra istoriei Bucovinei prin prisma surselor diplomatice (Ștefan Purici) ..................
147


    DATE  DESPRE  AUTORI ..........................................................................................................................................
153


    INSTRUCTIUNI  PENTRU  AUTORI ....................................................................................................................
157