Codrul Cosminului
Vol. XXI, nr. 2,
Decembrie 2015
Department of Human, Social and Political Sciences, 2015

C U P R I N S
        ELITE,  RELIGII,  CULTURĂ

Alica Kurhajcová, Reprezentarea Moraviei Mari și a decăderii sale în istoriografia
          maghiară din perioada dualismului ...........................................................................................................

169
Lorina P. Repina, Știință și societate: Istoria publică în contextul culturii istorice
          a erei globalizării ................................................................................................................................................

189
Ionuț Bran, Confruntarea polono-ucraineană interbelică. Mișcarea politică ucraineană
          din Polonia ............................................................................................................................................................

203
Andra Jacob Larionescu, Casele țărănești din Marginea (Județul Suceava, România).......................
219


        STUDII  INTERNAȚIONALE

Valeryi Suryayev, Starea psihologico-morală a trupelor ruse de pe Frontul Român în anul 1917
          în anul 1917 ............................................................................................................................................................
239
Olesea Palamarja, Politică și turism în RSSM: cazul turiștilor din Republica Socialistă
          România (1964-1979) ........................................................................................................................................

261
Natalya Korniyenko, Evoluția poziției SUA față de dezvoltarea democratică a Ucrainei
          (2000-2008) ..........................................................................................................................................................

287
Ismail Köse, Provocările celei de-a cincea etape de extindere a NATO: Poziția Turciei
          față de aderarea României ................................................................................................................................

299


        POLITICĂ,  CONFLICTE,  SOCIETATE

Zbigniew Chmiel, Acțiuni militare pe teritoriul Uniunii Polono-Lituaniene în anul 1706 .................
313
Marinel Ovidiu Koch - Tufiş, Aspecte de drept statal, pe care Curtea Vieneză a trebuit
          să le rezolve la integrarea Transilvaniei în Monarhia Habsburgică .................................................

341
Harieta Mareci Sabol, "Schimbați-vă obiceiurile!" Probleme de sănătate și igienă în Bucovina
          secolului al XIX-lea ................................................................................................................................................

357
Yuliya Levina, Suportul informațional și propagandistic al proceselor de sovietizare
          în regiunile de vest ale RSS Ucrainene în anii 1939-1941 .....................................................................

369


         RECENZII

Influența gândirii captive în diplomație, a corupției interne și a nepregătirii militare
          asupra relațiilor internaționale (Florin Pintescu) ................................................................................

389


    DATE  DESPRE  AUTORI ..........................................................................................................................................
395


    INSTRUCȚIUNI  PENTRU  AUTORI ......................................................................................................................
399