Codrul Cosminului
Vol. XXII, Nr. 1,
Iulie 2016
Department of Human, Social and Political Sciences, 2016

C U P R I N S
        SOCIETATE  ȘI  CULTURĂ

Katarzyna Wagner, Registrele fiscale ca instrument pentru analiza inegalităţii de avere
          în câteva dintre oraşele Uniunii Polono-Lituaniene în secolul al XVII-lea şi începutul
          secolului al XVIII-lea. Prezentare generală şi probleme de cercetare  ............................................


7
Lilia Zabolotnaia, O nouă descoperire documentară din arhivele din Sankt Petersburg.
          Cel de-al doilea testament (1757) și scrisoarea Mariei Cantemir ....................................................

19
Antonii Moisei, Obiceiuri dramatice haiducești de iarnă ale românilor din Bucovina
          (pe baza cercetărilor etnografice de teren) ..............................................................................................

41
Zinara Z. Mukhina, Crimele comise de sătence în Rusia (a doua jumătate a secolului
          al XIX-lea - prima jumătate a secolului XX) ...............................................................................................

57
Bohdana Labinska, Premisele extralingvistice ale constituirii metodicii predării limbii
          germane în Bucovina (în a doua jumătate a secolului al XIX-lea) ...................................................

71


         CONFLICTE,  POLITICĂ,  STUDII  INTERNAȚIONALE 

Harieta Mareci-Sabol, "Sfârșitul inocenţei". Copiii Bucovinei în timpul Primului Război
          Mondial .....................................................................................................................................................................

81
Peter Mičko, Relaţiile comerciale externe ale Republicii Slovace (1939 - 1945) cu ţările din
          Sud-Estul Europei ................................................................................................................................................

93
Cezar Ciorteanu, Ocuparea părții de nord a Bucovinei de către URSS (28 iunie - 3 iulie 1940).
          Observații politice și militare ..........................................................................................................................

111
Radu Florian Bruja, Participarea armatei slovace la campania împotriva Uniunii Sovietice.
          Percepţii românești  .............................................................................................................................................

125
Serghei Nazaria, Reflectarea Conferinţei de la Yalta în istoriografia română ........................................
143


        RECENZII

O nouă și fascinantă lucrare despre monumentele din Trapezunt (Ismail Köse) ................................
153
Criza de la mijlocul secolului al XVI-lea din Rzeczpospolita: dezbaterea istoriografică
          continuă (Tomasz Cizio) ..................................................................................................................................

155
Sinteză cu privire la învățământul din Bucovina sub administrația austriacă (Vlad Gafița) ..........
159


    DATE  DESPRE  AUTORI ..........................................................................................................................................
163


    INSTRUCȚIUNI  PENTRU  AUTORI .....................................................................................................................
167