Codrul Cosminului
Vol. XXII, nr. 2,
Decembrie 2016
Department of Human, Social and Political Sciences, 2016

C U P R I N S
        SOCIETATE,  RELIGII,  CULTURĂ

Yuriy Tumak, Oksana Tumak, Originea și evoluţia mișcării sportive în cadrul
          organizaţiilor civice din Bucovina (a doua jumătate a secolului al XIX-lea -
          începutul secolului al XX-lea) ...........................................................................................................................


177
Bohdana Labinska, Educaţia religioasă în școlile populare din Monarhia Habsburgică
          pe baza manualelor de limba germană (începutul secolului XX) .......................................................

199
Olga Kazakevych, Populaţia urbană ucraineană din Imperiul Rus: mutaţii etnice
          și lingvistice la finele secolului al XIX-lea .....................................................................................................

213
Antonii Moisei, Lidia Potapova, Lidia Vylka, Ritualul "vânzării copilului" și schimbarea
          numelui acestuia la ucrainenii și românii din Bucovina .......................................................................

227


        STUDII  INTERNAȚIONALE

Radu Florian Bruja, Relaţii militare româno-slovace în 1942 .......................................................................
243
Lyudmyla Strilchuk, Cauzele caracterului forţat al repatrierii ucrainenilor din zonele
          occidentale de ocupaţie în URSS, după al Doilea Război Mondial (1945-1951) ..........................

267
Olesea Palamarja, Relațiile dintre RSSM și RSR (1970-1975). Primii ani de activitate
          a Secției Informații și Relații Internaționale din cadrul CC al PCM ..................................................

285


        ELITE,  POLITICĂ,  CONFLICTE

Marinel Ovidiu Koch-Tufiş, Subordonarea instituţiilor centrale ale Transilvaniei
          de către Habsburgi. Instituţia princiară (1688-1791) ............................................................................

301
Ulyana Uska, Legile privitoare la "nivelarea naţională" din Moravia (1905), Bucovina
           (1910) și Galiţia (1914): analiză comparativă .........................................................................................

317
Dinu Balan, Imaginea monarhiei în România. Arhiepiscopul catolic Raymund Netzhammer
          despre regele Carol I .............................................................................................................................................

347
Gheorghe Onişoru, Marele Război şi naşterea mişcării comuniste în România .....................................
363


         RECENZII

O nouă sinteză cu privire la învățământul în Bucovina în timpul administrației austriece
          (Vlad Gafița) ............................................................................................................................................................

379
Influența rivalităților geopolitice ale Marilor Puteri asupra relațiilor internaționale
          (Florin Pintescu) ..................................................................................................................................................
383


    DATE  DESPRE  AUTORI ...........................................................................................................................................
387


    INSTRUCȚIUNI  PENTRU  AUTORI ......................................................................................................................
393