Nr. 1 / 1995
Vol. XVII, No. 2,
December 2011
Codrul Cosminului

Department of History and International Relations, 2006 - 2011
Vol. 2, 1996
CUPRINS


DUMITRU CUCU, Provincial si national ................................................................................. 3

I. STUDII
DUMITRU BOGHIAN, Unele consideratii asupra utilajului litic al
          complexului cultural Precucuteni-Cucuteni/Tripolie (II) .................................................. 4
DUMITRU BOGHIAN, NICOLAE URSULESCU, Principalele rezultate ale
          cercetarilor arheologice din asezarea precucuteniana de la Targu Frumos
          (jud. Iasi) (I) ............................................................................................................ 38
MIRCEA IGNAT, Interferente etno-culturale in spatiul nord-est carpatic
          in secolele I-IV d.H. ................................................................................................ 74
MIHAI LAZAR, Locul si rolul cresterii vitelor in economia Moldovei medievale.
          Consideratii istoriografice ........................................................................................ 82
ION SOLCANU, Istoriografia artei ecleziastice din Moldova secolelor XIV-XVI.
          Arhitectura si pictura interioara ............................................................................... 103
PAVEL BLAJ, Ideologia politica din Tarile Romane si din Europa est-centrala;
          conexiuni si interferente (secolul al XVII-lea) ............................................................ 146
OLIMPIA MITRIC, Scriptorii, carturari si manuscrise in limba romana din
          nordul Moldovei (sec. XVI-XIX) ................................................................................ 159
GHEORGHE MOLDOVEANU, Unitatea de neam si limba a romanilor ................................. 178
GHEORGHE CLIVETI, Liberalism si cauza nationala la pasoptistii romani ........................... 186
GHEORGHE IACOB, Probleme din istoria moderna a Romaniei.
          Opinii intr-o dezbatere istoriografica (II) ................................................................... 201
CONSTANTIN UNGUREANU, Colonizarea populatiei germane in Bucovina .......................... 211
STEFAN PURICI, Problema autonomiei Bucovinei intre anii 1775-1861 ................................ 230
FLORIN PINTESCU, Viata politica romaneasca in Bucovina: loialism,
          autonomism sau iredentism? (1900-1914) ............................................................... 260
DOINA ALEXA, Ion Nistor - omul politic ............................................................................ 275
IOAN MURARIU, Din istoria tinutului Herta ........................................................................ 298

II. NOTE Sl COMENTARII
ION MARES, Un mormant preistoric descoperit la Suceava - "Dealul Zamca" ....................... 323
IOAN SCRIPCARIUC, Proprietatea manastireasca din tinutul Suceava.
          Organizare si functionare (sec. XIV-XVIII) ................................................................ 328
ION AGRIGOROAIEI, Unirea Basarabiei si a Bucovinei cu Romania.
          Ecouri in presa din Iasi .......................................................................................... 336
MIRCEA GRIGOROVITA, O neobisnuita recenzie semnata de
          dr. Rudolf Wagner ................................................................................................. 344
NICOLAE CARLAN, Petre Comarnescu si Lucian Blaga sub zodia
          afinitatilor elective ................................................................................................. 349
EMMA PORFIREANU, "Vechiul" Vest si "noua" istoriografie americana .............................. 356

III. DOCUMENTE
CONSTANTIN SERBAN, Tinutul Suceava la sfarsitul secolului al XVIII-lea
          dupa un izvor inedit (Unele aspecte economice si demografice) ................................. 358
ION ZUGRAV, VASILE M. DEMCIUC, Commissionsprotokoll uber
          die Eroffnung der Klostergrufte von Putna ................................................................ 380
MIHAI IACOBESCU, Constantin Morariu: "Cursul vietii mele" (Jurnal) .................................. 409
PAVEL TUGUI, Scrisori primite de la Teodor Balan ............................................................ 440

IV. DIN ISTORIA CULTURII IN BUCOVINA
MIRELA SERBAN, Din istoria invatamantului romanesc din Bucovina. Crearea
          scolii de lemnarit din Campulung Moldovenesc, acum o suta de ani .......................... 465
PETRU BEJENARU, Aron Pumnul - indrumator de constiinta nationala ............................... 471
IOAN SCRIPCARIUC, Teodor Balan si Arhivele Bucovinei ................................................... 477
MIRCEA A. DIACONU, Mircea Streinul, prozator ............................................................... 483

V. PERSONALITATI DIN BUCOVINA
GHEORGHE GIURCA, George Tofan - profesorul ............................................................... 500
CONSTANTIN SERBAN, KarI Adolf Romstorfer (1854-1917) ............................................... 511
AUREL BUZINCU, Ion Gramada - prozatorul ...................................................................... 520

VI. BUCOVINA IN DEZBATEREA LUMII
CONSTANTIN SERBAN, MIHAI LAZAR, Arkadii Jukovski, Istoriia
          Bukovini Ceastina persa do 1774 r, Cernovti, 1991, 120 p. ........................................ 527
FLORIN PINTESCU, Emanuel Turczynsky, Geschichte der Bucovina in der Neuzeit.
          Zur Social und Kultur Geschichte einer mitteleuropaisch gepragten Landschaft, 
          Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 1993, 260 p. + 2 harti + 16 ilustratii ....................... 536
MIHAI IACOBESCU, Simpozionul international "Bucovina de partea dialogului"
          (21 -28 aprilie 1996, Sejny-Manastirea Wigrierski, Polonia) ....................................... 540
MIHAI IACOBESCU, Conferinta internationala "Bucovina 1775-1882:
          aspecte politice, sociale, cultural-econornice si demografice" (Radauti,
          31 mai - 3 iunie 1996) ............................................................................................ 552
IOAN IOSEP, Ocolul Campulungului (Moldovenesc) in secolele XVII-XVIII.
          (Reconstituire dupa izvoare documentare, toponimice si cartografice) ........................ 564
ADRIANA GROSU, Leonide Ouspensky, Theologie de l'icone dans l'eglise
          orthodoxe, Paris, CERF, 1980 ............................................................................... 592

IX. INSEMNARI Sl LUCRARI ALE STUDENTILOR
ELENA SIMINICEANU, Practica de vara. Fragmente de jurnal ............................................ 655
HARIETA MARECI, Dimitrie Dan (1856-1927) - Preocupari de istorie ................................... 657

X. CRONICA
CONSTANTIN SERBAN, Al II-lea simpozion "Arta si civilizatie medievala",
          Suceava, 1995 ...................................................................................................... 675
ION RUSNAC, Impresii privind activitatea desfasurata in perioada de
          specializare in cadrul Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava ................................... 680
MIHAI IACOBESCU, Suceveni participanti la festivitatile consacrate
          semicentenarului Universitatii "Alecu Russo" din Balti, Republica Moldova ................. 682
GEORGE MUNTEAN, "ASTRA" - asociatie nationala ......................................................... 684

XI. RECENZII
M. Petrescu-Dambovita, Hadrian Daicoviciu, Dan Gh. Teodor, Ligia Barzu,
          Florentina Preda, Istoria Romaniei. De la inceputuri pana in secolul
          al VIII-lea, Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica, 1995, 464 p. + 108 fig.
          in text + 12 harti (Dumitru Boghian) ..................................................................... 688
Alexandru Paunescu, Ripiceni - Izvor. Paleolitic si mezolitic. Studiu
          monografic, Bucuresti, Editura Academiei Romane,1993, 228 p. + 108 fig.
          incluse in text (Dumitru Boghian) ......................................................................... 691
Vladimir Dumitrescu, Oameni si cioburi. Contributii la istoria contemporana
          a arheologiei romanesti, in "Cultura si civilizatie la Dunarea de Jos", XI,
          1993, Calarasi, 202 p. + 16 ilustratii foto (Dumitru Boghian) ................................... 694
Elena Puha, Nicolae Stratone, Antropologie filosofica. Simple repere, Iasi,
          Editura Bucovina, 1995, 237 p. (Dumitru Boghian) ................................................. 697
Alain Ruze, Latinii din Carpati. Dovezi ale continuitatii romanesti la nordul
          Dunarii, traducere de Ciresica Dumitriu-Ruze, Editura Stiintifica, Colectia
          "Istoria si Cultura romanilor", 1994, 135 p. (Dumitru Boghian) ................................. 700
Michel Mourre, Dictionaire encyclopedique d'histoire, 8 vol., Nouvelle edition,
          Editura Bordas, Paris, 1993 (Mircea Ignat) ............................................................ 702
Le genie d l'homme. Des origines a l'eriture (sous la direction de J.M. Cordy), Abbaye
          Saint-Gerard de Brogne, 1995, 208 p. +24 pl. (Nicolae Ursulescu) ........................... 704
Constantin Serban, Vasile Lupu, domn al Moldovei (1634-1653), Bucuresti,
          Editura Academiei Romane, 1991, 231 p. (Mihai Lazar) .......................................... 707
Ion Toderascu, Permanente istorice medievale. Factori ai unitatii romanesti,
          vol. II, Iasi, Editura Universitatii "A.I. Cuza", 1994, 182 p. (Florin Pintescu) ............... 713
Olimpia Mitric, Cartea romaneasca veche in judetul Suceava, vol. III si IV,
          Suceava, 1994, 1995, 168 p.; 269 p. (Florin Pintescu) ............................................ 717
Vladimir Trebici, Bucovina, Populatia si procesele demografice (1775-1993),
          Cluj Napoca, Fundatia Culturala Romana, 1994, 40 p. + 3 h. (Constantin Serban) .... 718
Valeriu Maricari, O scoala uitata. Scoala de Arte si Meserii din Campulung.
          Bucovina (Schita istorica), Campulung Moldovenesc, 1994, 143 p.
          (Constantin Serban) ............................................................................................ 722
Petru Bejenaru (coordonator), Biologi de seama din Bucovina, Suceava, Editura
          "Tara Fagilor", 1994, 144 p. (Mihai Iacobescu) ....................................................... 725
Gheorghe Giurca, File din istoria Scolii Normale "Mihai Eminescu" din Suceava,
          1949-1994, Suceava, 1992, 290 p. (Mihai Iacobescu) ............................................. 727
Vasile Pop, Disertatie despre tipografiile romanesti in Transilvania si invecinatele
          tari de la inceputul lor pana in vremurile noastre, Sibiu, 1838, Studiu
          introductiv, editie, note, rezumat si indice de Eva Marza si Iacob Marza,
          Editura Dacia, Cluj Napoca, 1995, 225 p. (Mihai Iacobescu) ................................... 728
Nicolae Iorga, Neamul romanesc in Basarabia, Editie ingrijita, introducere,
          note si bibliografie de Iordan Datcu, Bucuresti, Editura Fundatiei Culturale
          Romane, 1995, 318 p. (Mihai Iacobescu) .............................................................. 729
Ion Siscanu, Raptul Basarabiei, 1940, Chisinau, Editura Ago-Dacia, 1993,
          175 p.(Mihai Iacobescu) ...................................................................................... 731
Ion Siscanu, Uniunea Sovietica - Romania, 1940, Chisinau, Editura Arc, 1995,
          270 p. (Mihai Iacobescu) ..................................................................................... 733
Ion Siscanu, Destaranirea bolsevica in Basarabia, Chisinau, Editura "Adrian",
          1994, 140 p. (Mihai Iacobescu) ............................................................................ 734
Lloyd C. Gardner, Sfere de influenta (impartirea Europei intre marile puteri,
          de la Munchen la Yalta), Bucuresti, Editura Elit, 1995, 400 p. (Harieta Mareci) ......... 736
D.M. Pacurariu, Despre timp si spatiu in literatura, Bucuresti, Editura
          Hyperion XXI, 1994, 192 p. (Nicolae Carlan) .......................................................... 738
TARA FAGILOR, Almanah cultural-literar al Societatii "Arboroasa" din
          Cernauti al romanilor nord-bucovineni, alcatuit de Dumitru Covalciuc,
          Cernauti - Targu Mures, 1995, 288 p. (Mihai Iacobescu) ......................................... 742
TARA FAGILOR, Almanah cultural-literar al Societatii "Arboroasa" din
          Cernauti al romanilor nord-bucovineni, alcatuit de Dumitru Covalciuc,
          Cernauti - Targu Mures, 1994, 278 p. (Mihai Iacobescu) ......................................... 744
ANALELE BUCOVINEI, Centrul de Studii BUCOVINA, Academia Romana, an I,
          nr. 2, 1994 (Mihai Iacobescu) ............................................................................... 746
ANALELE BUCOVINEI, Centrul de Studii BUCOVINA, Academia Romana, an II,
          nr. 1, 1995 (Mihai Iacobescu) ............................................................................... 748
PORTILE DE FIER, Revista Societatii nationale de stiinte istorice din Romania -
          Filiala Mehedinti, an I, nr. 1, 1996, 16 p. (Constantin Serban) ................................. 750
GLASUL BUCOVINEI (Revista trimestriala de istorie si cultura), Fundatia Culturala
          Romana, Cernauti - Bucuresti, nr. 1, 1995, 157 p. (Harieta Mareci) ......................... 752

XII. MEMENTO
MIHAI IACOBESCU, Academicianul Vladimir Trebici (la implinirea varstei
          de 80 de ani) ........................................................................................................ 753
MIHAI IACOBESCU, Gheorghe Platon. Omul, profesorul, istoricul
          (la aniversarea a 70 de ani de viata) ........................................................................ 762
MIHAI IACOBESCU, Istoricul Constantin Serban - la 75 de ani de viata ............................... 767

XIII. SCRISORI DE LA CITITORI .................................................................................... 802