Nr. 1 / 1995
Vol. XVII, No. 2,
December 2011
Codrul Cosminului

Department of History and International Relations, 2006 - 2011
Vol. 3-4, 1997-1998
CUPRINS


EDITORIAL
MIHAI IACOBESCU, Scrisoare de la Stefan cel Mare si Sfânt .................................................. 3

STUDII
DUMITRU BOGHIAN, Evolutia habitatului uman în zona orasului Suceava
          pâna la constituirea orasului medieval .......................................................................... 5
NICOLAE URSULESCU, DUMITRU BOGHIAN, Principalele rezultate ale cercetarilor
          arheologice din asezarea precucuteniana de la Târgu Frumos (jud. Iasi) ........................ 13
MIHAI LAZAR, Aspecte istoriografice privind regimul fiscal al crescatorilor de vite
          din Moldova ............................................................................................................. 43
OLIMPIA MITRIC, Scriptorii, carturari si manuscrise în limba româna
          din Nordul Moldovei (sec XVI-XIX) ............................................................................... 65
GHEORGHE MOLDOVEANU, Limba româna în Bucovina în perioada
          guvernamântului militar ............................................................................................. 83
MIHAI STEFAN CEAUSU, Evolutii etno-demografice în Bucovina la sfârsitul
          secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea ...................................................... 99
CONSTANTIN UNGUREANU. Evreii în Bucovina (date statistice) .......................................... 105
STEFAN PURICI, Daco-românism si regionalism la românii din Bucovina (1848-1849) ............ 115
DUMITRU VITCU, Europa generatiei pasoptiste ................................................................... 125
GHEORGHE CLIVETI, România si "crizele din sud-est" (1878-1913).
          Argumente pentru o noua abordare ........................................................................... 145
MIHAI AURELIAN CARUNTU, Drama refugiatilor bucovineni (1940-1941) ............................... 153

NOTE SI COMUNICARI
MIRCEA IGNAT, Au existat "Dacii Mari"? (Oracula Sibyllina, XII, 180-181) ............................. 171
MIRCEA PAHOMI, Biserici si manastiri catolice din Siret, secolele XIV-XVI.
          Învatamânt catolic la episcopia din Siret ................................................................... 175
VICTOR DOBRESCU, Cernauca - simbol al unitatii nationale românesti ................................ 181
CONSTANTIN UNGUREANU, Reforma bisericeasca în Bucovina si urmarile ei
          pentru românii bucovineni ........................................................................................ 187
CONSTANTIN SERBAN, Serbarea de la manastirea Putna din 1871 si ecoul ei
          în presa bucuresteana ............................................................................................. 193
GEORGE OSTAFI, Comemorarea lui Stefan cel Mare la Putna si Suceava
          în anul 1904 ........................................................................................................... 199
VICTOR DOBRESCU, Scoala normala de baieti din Cernauti în refugiu la Siret,
          jud. Radauti. Amintiri .............................................................................................. 205
IOAN SCRIPCARIUC, Drama refugiului Arhivelor Bucovinei ................................................... 211
SIMONA PAVELIUC, Unele aspecte privind ceangaii din Subcarpatii Tazlaului ....................... 217

VIATA CULTURALA ÎN BUCOVINA
VASILE VASILE, Scoala muzicala de la Putna (o sinteza la zi) ............................................ 213
VASILE DEMCIUC, Mitropolitul Petru Movila - 400 de ani de la nastere.
          Fiu al credintei, ctitor de cultura ............................................................................... 231
NICOLAE CÂRLAN, Petru Movila - fiu credincios al neamului românesc ................................ 237
MIRCEA PAHOMI, Scoala de la mânastirea Putna din secolele XV-XVI ................................. 241
VASILE DEMCIUC, Activitatea lui Grigorie Tamblac în Moldova ............................................ 247
VASILE VASILE, Ciprian Porumbescu - educator ................................................................ 259
ILIE RAD, Aron Pumnul, ctitor al Bibliotecii învataceilor români gimnazisti din Cernauti ........... 263
ELENA BRÂNDUSA STEICIUC, Directoratul lui I. E. Toroutiu la "Convorbiri literare" ............... 297
CONSTANTIN SERBAN, Theofil Sauciuc Saveanu (1884-1971) ............................................. 301
EMIL SATCO, Bucovineni în forumul personalitatilor ............................................................. 305

DOCUMENTE
GAVRIL IRIMESCU, Doua scrisori de la Eudoxiu Hurmuzachi pastrate în
          Arhivele sucevene ................................................................................................... 311
HARIETA MARECI, 1940 - Generatia tradata. Teodor Balan: drama unui intelectual.
          Scrisori de la Radu Rosetti ...................................................................................... 321

LUCRARI ALE STUDENTILOR
MIRCEA STRUGARIU, Situatii si probleme economice în Bucovina anilor 1919-1925 .............. 327

BUCOVINA ÎN DEZBATEREA LUMII CONTEMPORANE
STEFAN PURICI, Câteva observatii asupra volumului de studii Din trecutul istoric
          al Bucovinei (Culegere de articole), Cernauti, 1996, 250 p. .......................................... 341
MIHAI IACOBESCU, Parteneriatul Schwaben-Suceava-Cernauti ........................................... 345

TRADUCERI
LEONIDE OUSPENSKY, Theologie de l'icône dans l'église orthodoxe,
          Paris, CERF, 1980 (traducere ADRIANA MIHAELA GROSU) ...................................... 351

CRONICA
HARIETA MARECI, Scoala "Teritoriului de la granita" (14-19 iunie 1996, Sejny, Polonia) ......... 375
STEFAN PURICI, Zilele academice iesene (editia XIII, 10-11 octombrie 1997,
          Radauti - Siret - Balinesti) ....................................................................................... 376
MIHAI LAZAR, Disertatii în Istoria Bucovinei (7 martie 1997) ................................................. 377

CARTI FUNDAMENTALE
FLORIN CONSTANTINIU, O istorie sincera a poporului Român (Mihai Iacobescu) ................... 379

RECENZII
Enciclopedia arheologiei si istoriei vechi a României, coordonator stiintific
          Constantin Preda, Ed. Enciclopedica, Bucuresti, 1994, 1996 (Mircea Ignat) ............... 383
Mircea Babes, Die Poienesti - Lukasevka Kultur, Bonn, 1993, 248 p. (Mircea Ignat) ............. 384
Eugen Comsa, Figurinele antropomorfe din epoca neolitica pe teritoriul României,
          Ed. Academiei Române, Bucuresti, 1995, 129 p. (Dumitru Boghian) ......................... 386
Vasile Neamtu, Istoria orasului Baia, Iasi, 1997, 250 p. (Mihai Iacobescu) ........................... 389
Francisc Pall, Romanians of Transilvania in the Middle Ages, Cluj Napoca, 1993,
          40 p (Costantin Serban) ........................................................................................ 390
Mircea Grigorovita, Din istoria colonizarii Bucovinei, Bucuresti, 1996, 160 p.
          (Rodica Iatencu) ................................................................................................... 391
Lucian Boia, Istorie si mit în constiinta româneasca, Bucuresti, 1997 (Mihai Iacobescu) ....... 392
Frederik Kellogg, O istorie a istoriografiei române, Iasi, 1997, 180 p. (Harieta Mareci) ........... 393
          Compendiu istoriografic al Liceului "Eudoxiu Hurmuzachi" din Radauti,
          Iasi, 1997, 380 p. (Mihai Iacobescu) ....................................................................... 395
Valeriu Cozmai Universitatea de stat din Moldova, 1946-1996, Chisinau, 594 p.
          (Mihai Iacobescu) ................................................................................................. 396
Jacques Rider, Mitteleuropa, Iasi, 1997, 163 p. (Mihai Iacobescu) ....................................... 398
Petru Russindilar, Hurmuzachestii în viata culturala si politica a Bucovinei, Iasi,
          1995, 230 p. (Constantin Serban) .......................................................................... 400
Ioan Saizu, Eminescu cât vesnicia, Iasi, 1997, 176 p. (Gavril Irimescu) ............................... 401

MEMENTO
MIHAI IACOBESCU, Istoricul Nichita Adaniloaie .................................................................. 403
MIHAI IACOBESCU, Dimitrie Vatamaniuc ........................................................................... 419

OPINII
***Declaratia oamenilor de stiinta si cultura din Suceava ...................................................... 427
DUMITRU CUCU, Repolarizarea vietii culturale in Bucovina ................................................... 429

SCRISORI DE LA CITITORI ............................................................................................. 433

VIATA STIINTIFICA a Catedrei de Istorie de la Universitatea "Stefan cel Mare"
          din Suceava în perioada 1993-1997 .......................................................................... 435

ABREVIERI ..................................................................................................................... 451

INDICE ............................................................................................................................ 453