Nr. 1 / 1995
Vol. XVII, No. 2,
December 2011
Codrul Cosminului

Department of History and International Relations, 2006 - 2011
Vol. 6-7, 2000-2001
CUPRINS


STUDII
Sorin Ignatescu, Locuirea liniar-ceramica de la Scheia-Siliste (judetul Suceava) ....................... 3
Nicolae Ursulescu, Dumitru Boghian, Influences méridionales dans la phase finale
          de la civilisation precucuteni .................................................................................... 11
Sergiu Haimovici, Problema unui caz: studiul faunei din groapa 25 a sitului precucutenian
          de la Târgu Frumos, prin perspectiva metodologiei arheozoologice .............................. 21
Dumitru Boghian, Omul eneolitic si mediul geografic în bazinul Bahluiului .............................. 37
Dan Fartais, Restaurarea unui grup de statuete zoomorfe de la Mihoveni - Judetul Suceava ..... 53
Dumitru Boghian, Bogdan Petru Niculica, Ilie Cojocarii, student Petrea Pavel, Câteva
          consideratii privind unele topoare de arama eneolitice ................................................. 57
Bogdan Niculica, Topoare de piatra apartinând epocii bronzului descoperite
          pe teritoriul judetului Suceava ................................................................................... 67
Bogdan Niculica, Sorin Ignatescu, Recunoasteri arheologice în Podisului Sucevei (II) .............. 81
Monica Gogu, Reflectarea descoperirilor arheologice în primele lucrari de sinteza
          a istoriei românilor ale lui A.D. Xenopol, N. Iorga, C.C. Giurescu si Gh. Bratianu ........... 99
Mihai Lazar, Aspecte ale fiscalitatii din Tara Moldovei Prelevari fiscale din unele
          produse pastoresti ................................................................................................ 111
Florin Pintescu, Date statistice relative la populatia germana din judetul Radauti
          în perioada interbelica ............................................................................................ 123
Arcadie M. Bodale, Contributii la istoria domeniului Manastirii Putna de la constituirea
          sa pâna la reformele lui Constantin Mavrocordat (1466-1742) - I. Cai de constituire
          si dezvoltare a domeniului putnean II. Caracterul daniilor funciare si în bani facute
          Manastirii Putna III. Evolutia domeniului putnean între 1466 si 1742 ........................... 131
Vasile M. Demciuc, Întemeierea Mitropoliei Moldovei - implicatii politice si spirituale
          în context sud-est european (1401-2001) ................................................................. 163
Simona Petrariu, Asezarile rurale din Subcarpatii Tazlaului în secolele XIV-XVIII .................... 183
Mihai Iacobescu, Bucovina si mitul habsburgic .................................................................. 189
Stefan Purici, Elitele sociale din Bucovina (sfârsitul secolului al XVIII-lea - prima jumatate
          a secolului al XIX-lea) ............................................................................................. 197
Palaghia Radion, Optiuni românesti de "alianta" în timpul razboiului ruso-turc (1806-1812) ..... 213
Ilie Luceac, Contributia bucovineanului Constantin Hurmuzaki la constituirea
          si consolidarea statului român modern .................................................................... 225
Mirela-Ana Voicu, Consideratii privind evolutia comunitatii armene din Bucovina
          în secolul al XIX-lea ............................................................................................... 233
Dinu Balan, Unitatea nationala româneasca în viziunea generatiei pasoptiste ........................ 247
Dumitru Vitcu, Episodul "Darnita" în epopeea întregirii nationale. O reevaluare ...................... 267
Mihai-Aurelian Caruntu, Preliminarii ale celui de-al doilea rapt al Bucovinei ........................... 279
Stefan Purici, Stramutarea germanilor sud-bucovineni si impactul asupra societatii
          românesti ............................................................................................................. 293
Harieta Mareci, Câteva consideratii cu privire la opera istorica manuscrisa
          a lui Teodor Balan ................................................................................................. 303

NOTE SI COMUNICARI
Mihai Lazar, Un aspect mai putin cunoscut privitor la regimul fiscal al robilor în
          Moldova medievala ................................................................................................ 313
Mircea Ignat, Raportarea la trecut în mentalitatea locuitorilor Sucevei la începutul
          epocii moderne ..................................................................................................... 317
Constantin Serban, Stiri despre Bucovina în opera istorica a lui Gabriel Honore Riquetti
          conte de Mirabeau ................................................................................................ 325
Radu Florian Bruja, Straja tarii - organizare si obiectiv ........................................................ 331
Radu Florian Bruja, Doctrina si programul Frontului Renasterii Nationale .............................. 335
Harieta Mareci, "Europenism si regionalism" debutul unei polemici între "Ideea Europeana"
          si "Junimea literara" .............................................................................................. 341
Mirela Beguni, Icoana pentru omul modern ........................................................................ 347
Vlad Gafita, Problema cametei în judetul Câmpulung (1930-1932) - pretext pentru
          agitatii antisemite ale partidelor de extrema dreapta ................................................. 355
Nichita Adaniloaie, Suferintele dornenilor în primul razboi mondial ........................................ 359
Emil Satco, O teza de doctorat din anul 1945, de mare interes ........................................... 363

DOCUMENTE
Olimpia Mitric, Un nou manuscris din Scoala de caligrafi si miniaturisti
          de la Manastirea Dragomirna (1627) ........................................................................ 365
Mihai Iacobescu, Statutele unor cabinete satesti de lectura, societati scolare rurale
          si ale asociatiei corpului didactic român, aflate în arhivele din Cernauti ....................... 369
Gavril Irimescu, Scrisori catre si de la Iancu Flondor din anii 1918-1924 privind viata
          politica româneasca .............................................................................................. 379
Harieta Mareci, Din arhiva lui Teodor Balan ........................................................................ 405

VIATA CULTURALA ÎN BUCOVINA
Alis Niculica, Aspecte ale vietii muzicale din Bucovina (1775-1918) ..................................... 423
Petru Bejinariu, Contributii ale societatii pentru cultura si literatura româna
          în Bucovina la miscarea de emancipare nationala ..................................................... 429
Ion Cozmei, Preliminarii la un posibil demers comparatist: George Cosbuc
          si Taras Sevcenko ................................................................................................. 437
Gheorghe Giurca, Universitatea "Stefan cel Mare" - competenta si profesionalism ................. 447
Petru Russindilar, Un eminent jurist, om politic si de cultura - dr. Aurel Morariu .................... 455
Nichita Adaniloaie, Un ilustru revizor scolar sucevean: Serafim Ionescu ................................ 467
Gheorghe Moldoveanu, Folclor bucovinean - popor ucrainean .............................................. 477

CRONICA
Mihai Iacobescu, Evenimente stiintifice de seama: Al IV-lea Congres International
          de Studii Românesti .............................................................................................. 481
Stefan Purici, Conferinta internationala "Dialogul Interregional în Europa în anul 2001
          si în viitor" ............................................................................................................ 487
Florin Pintescu, Euroregiunea "Prutul de Sus" între prezent si perspective.
          Marginalii la o conferinta stiintifica internationala ...................................................... 493

DIALOG INTIM CU CARTILE
Ilie Rad, Aron Pumnul (1818-1866), Fundatia Culturala Româna, Cluj-Napoca, 2002,
          340 p. (Mihai Iacobescu) ..................................................................................... 501
Mihai Lazar, Realitati fiscale din Tara Moldovei. Dari de cotitate în sfera economiei
          pastoresti (secolul al XV-lea - mijlocul secolului al XVIII-lea), Iasi, Editura
          Junimea, 2000, 265 p + 6 planse (Florin Pintescu) ................................................. 502

RECENZII
Gheorghe Dumitroaia, Comunitati preistorice din nord-estul României. De la cultura
          Cucuteni pâna în bronzul mijlociu, Piatra Neamt, 2000, Bibliotheca Memoriae
          Antiquitatis, VII, 335 pagini, 115 figuri, 1 tabel, 6 harti incluse în text
          (Bogdan Niculica) ............................................................................................... 509
Lesiey and Roy Adkins, An introduction to archaeology, Grange Books, London, 1989,
          (aceasta editie a fost tiparita în 1996 în China by Leefung Asco Printers Ltd),
          128 p. (Sorin Ignatescu) ...................................................................................... 512
Nicolae Ursulescu, Contributii privind neoliticul si eneoliticul din regiunile est-carpatice
          ale României, vol. I, Editura Universitatii "Al. I. Cuza", Iasi, 2000, 388 p.
          (Sorin Ignatescu) ................................................................................................ 515
Constantin C. Petolescu, Inscriptions de la Dacie Romaine - inscriptions externes
          concernant l'histoire de la Dacie (Ier-IIIer siecles), vol. I, 1996; vol. II, 2000, Ed.
          Enciclopedica, Bucuresti (Mircea Ignat) ................................................................ 520
Zoe Petre, Cetatea greaca - între real si imaginar, Ed. Nemira, Bucuresti, 2000, 430 p.
          (Mircea Ignat) ..................................................................................................... 522
Mihai Lazar, Realitati fiscale din Tara Moldovei. Dari de cotitate în sfera economiei
          pastoresti (secolul al XV-lea - mijlocul secolului al XVIII-lea), Iasi, Editura
          Junimea, 2000, 265 p + 6 planse (Mihai Iacobescu) ............................................... 523
Ilie Luceac, Familia Hurmuzaki: între ideal si realizare (O istorie a culturii românesti
          în Bucovina în cea de-a doua jumatate a secolului al XIX-lea), Editura Alexandru
          cel Bun - Cernauti, Editura Augusta - Timisoara, 2000, 364 p. (Mihai Iacobescu) ...... 524
Doina Alexa, Ion Nistor - dimensiunile personalitatii politice si culturale, Radauti,
          Editura Institutului Bucovina-Basarabia, 2000, 240 p. (Florin Pintescu) ..................... 528
George Mounin, Istoria lingvisticii. Traducere si postfata de Constantin Dominte,
          Editura Paideia, 1999 (Rodica Nagy) ..................................................................... 534
Viata Cuviosului Paisie de la Neamt, tiparita cu binecuvântarea I.P.S. Daniel,
          Mitropolitul Moldovei st Bucovinei. Editie îngrijita de Diac. Prof. Ioan Ivan, dupa
          manuscrisul nr. 154 din Biblioteca Manastirii Neamt, Editura "Trinitas", Iasi, 1997,
          154 p. + ilustratii (Olimpia Mitric) .......................................................................... 537
Mihai Mitu, Oameni si fapte din secolul al XVIII-lea românesc, Bucuresti, Editura Atos,
          1999, 272 p. (Olimpia Mitric) ................................................................................ 539
Tereza Sinigalia, Voica Maria Puscasu, Manastirea Probota, Editura Meridiane,
          Colectia Monumente Istorice, Bucuresti, 2000, 95 p. cu ilustratii (Olimpia Mitric) ...... 542
Violeta Barbu, Miniatura brâncoveneasca, Editura Meridiane, Bucuresti, 2000,
          125 p. + ilustratii (Olimpia Mitric)        .......................................................................... 544
Monahia Elena Simionovici, Sfânta Manastire Voronet, [editia a III-a, revazuta
          si adaugita], Editura Thausib, Sibiu, 2001, 152 p.+ ilustratii (Olimpia Mitric) ............. 545
Dumitru Vitcu, Relatiile româno-americane, timpurii. Convergente-Divergente, Editura
          Albatros, Bucuresti, 2000, 358 p. (Mihai Iacobescu) ............................................... 548
Teodor Pavel, Între Berlin si Sankt Petersburg. I. Românii în relatiile germano-ruse din sec.
          al XIX-lea, Cluj-Napoca, Presa Universitara Clujeana, 2000, 400 p. (Stefan Purici) ..... 549
Marian Gajdoš, Stanislav Koneený, MikulᚠMušinka, Rusíni / ukrajinci v zrkadle
          polstoroeia. Niektoré aspekty ich vývoja na Slovensku po roku 1945, Prešov -
          Užhorod, 1999, 157 s. (Stefan Purici) .................................................................... 552
Mihai-Stefan Ceausu, Bucovina habsburgica de la anexare la Congresul de la Viena.
          Iosefinism si postioseflnism (1774-1815), Iasi, Fundatia Academica
          "A.D. Xenopol", 1998, 249 p. (Stefan Purici) .......................................................... 557

MEMENTO
Mihai Iacobescu, Ionel Dârdala (1916-1994) ....................................................................... 559
Mihai Iacobescu si Harieta Mareci, Vasile Cristian, profesorul si istoricul la 65 de ani ............ 563

SCRISORI DE LA CITITORI ............................................................................................ 567