Paper title:
  In Search of Ukrainian-Polish Understanding at the Beginning of World War II
DOI:
https://doi.org/10.4316/CC.2021.01.009
Published in:
Issue 1 (Vol. 27) / 2021
Publishing date:
2021-07-31
Pages:
171-192
Author(s):
Yuriy Makar, Vitaliy Makar
Abstract:
The authors have chosen for their study a problem that almost no one has raised for many decades, but which is present in one form or another when it comes to the state of current Ukrainian-Polish relations. The motive that encouraged the authors to prepare this paper was the discovery in Polish foreign and domestic archives of documents that shed light on the search for possible ways to cooperate between the two nations to liberate from occupation and restore their statehood. Indeed, the Ukrainian-Polish negotiations in the Romanian capital of Bucharest in January 1940 gave a kind of impetus to the resumption of contacts in this matter between the Ukrainian State Center in Exile and the Polish Emigrant Government. The documents found as well as other materials adjacent to these issues allowed the authors to recreate the history of continuing attempts to resume the Ukrainian-Polish dialogue on liberation from occupation, rebuilding the statehood of the two countries and establishing cooperation after World War II.
Keywords:
World War II, Ukraine, II Rzeczpospolita, Romania, Bucharest, Ukrainian State Center, Polish Emigrant Government, Ukrainian-Polish relations.

References:
1. A Ukrainian Canadian in Parliament: Memories of Michael Luchkowich, Toronto, 1965. Appendix B., 128 p.
2. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Spraw Zagranycznych [Ministry of Foreign Affairs], sygnatura 607.
3. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ukraińskie organizacje polityczne i wijskowe w czasie wojny [Ukrainian political and military organizations during the war], sygnatura 202.
4. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Zespól akt Armii Krajowej [Collection of files of the Home Army], sygnatura 203.
5. Balyuk Valentyn, Doroshko Mykola (Eds.), Ukrayinsʹko-polʹsʹki vidnosyny v umovakh hibrydnykh zahroz bezpetsi / Stosunki polsko-ukraińskie w warunkach hybrydowych zagrożeń bezpieczeństwa [Ukrainian-Polish relations in the conditions of hybrid security threats], Kyiv-Lublin, 2019, 280 p.
6. Czarnocka Halina, Garliński Józef, Iranek-Osmecki Kazimierz i in. (Eds.), Armia Kra-jowa w dokumentach, 1939-1945 [Armia Krajowa in Documents, 1939-1945], t. 2, Londyn, Gryf Printers Ltd., 1973, XXXV+554 s.
7. Czarnocka Halina, Iranek-Osmecki Kazimierz, Garliński Józef i in. (Eds.), Armia Kra-jowa w dokumentach, 1939-1945 [Armia Krajowa in Documents, 1939-1945], t. 1, Londyn, Gryf Printers Ltd., 1970, XXVII+568 s.
8. Davydyuk Ruslana, Ukrayinsʹka politychna emihratsiya v Polʹshchi: sklad, struktura, hromadsʹko-politychni praktyky na terytoriyi Volynsʹkoho voyevodstva [Ukrainian political emigration in Poland: composition, struc¬ture, socio-political practices in the territory of Volyn Voivodeship], Lʹviv-Rivne, 2016, 704 s.
9. Holovchenko Volodymyr, Poza mezhamy mozhlyvoho: dyplomatiya UNR u borotʹbi za nezalezhnu natsionalʹnu derzhavu [Beyond the Possible: UPR diplomacy in the struggle for an independent nation-state] in Ukrayina dyplomatychna. Naukovyy shchorichnyk [Ukraine is diplomatic. Scientific Yearbook], Kyiv, 2017, p. 63-80.
10. Komar Volodymyr, Kontseptsiya prometeyizmu v politytsi Polʹshchi (1921-1939 rr.): natsionalʹno-kulʹturne ta relihiyne zhyttya [The concept of Prometheanism in Polish politics (1921-1939): national, cultural and religious life], Lutsʹk, 2015, 404 s.
11. Korwat Marek, Materski Wojciech, Między pokojem a wojna. Szkice o dyplomacji pol-skiej s lat 1918-1945 [Between peace and war. Sketches on Polish diplomacy, 1918-1945], Warszawa, 2015, 163 s.
12. Krząstek Tadeusz (Ed.), Polʹshcha ta Ukrayina v borotʹbi za nezalezhnistʹ 1918-1920 [Poland and Ukraine in the struggle for independence 1918-1920], Warszawa, Vіpart, 2010, 524 с.
13. Łoś Jan Stanisław, Ukrayinsʹka sprava u spohadakh, lystuvanni y publitsystytsi. Vy-brani tvory. Uporyadk. Maciej Marszal i Sylwia Wójtowicz; pislyamova Marek Łoś. Pereklad z polʹsʹkoyi V. Sahan, nauk. red. S. Troyan, A. Kyrydon, Kyiv, 2018, 340 p..
14. Łoś Stanisław, Sprawa ukraińska we wspomnieniach, korespondencji i publicystyce. Wybór pism Stanisław Łoś; wyboru i redakcji naukowej dokonali, wstępem i przypisami opatrzyli Maciej Marszał i Sylwia Wójtowicz; posłowie Marek Łoś, Kraków, 2012, XXI, 410 s.
15. Makar Yuriy, Hornyy Mykhaylo, Makar Vitaliy, Salyuk Anatoliy, Vid deportatsiyi do deportatsiyi. Suspilʹno-politychne zhyttya kholmsʹko-pidlyasʹkykh ukrayintsiv (1915-1945): doslidzhennya, spohady, dokumenty [From deportation to deportation. Socio-political life of Kholm-Podlasie Ukrainians (1915-1945): research, memoirs, docu¬ments], T. 1, Chernivtsi, 2010, 880 s.
16. Makar Yuriy, Ukrayinsʹkiy dyplomatiyi 100 rokiv [Ukrainian diplomacy is 100 years old], in Istoryko-politychni problemy suchasnoho svitu. Zbirnyk naukovykh pratsʹ [Historical and political problems of the modern world. Collection of scientific works], t. 35-36, Chernivtsi, 2017, p. 77-94.
17. Marszałek J., Kowa J., Karpus Z., Stosunki polsko-ukraińskie: historia i pamięć [Po-lish-Ukrainian relations: history and memory], Toruń, 2008, 304 s.
18. Olszański Tadeusz Andrzej, Historia Ukrainy XX w., Warszawa, 1992, 349 s.
19. Pisuliński Jan, Skalski Witalij, Sojusz Piłsudski – Petlura. Dokumenty i materiały, Warszawa, Studium Europy Wschodniej Uniwersytet Warszawski, 2020, 420 s.
20. Polska–Ukraina: trudna odpowiedź. Dokumentacja spotkań historyków (1994-2001). Kronika wydarzeń na Wołyniu i w Galicji Wschodniej (1939-1945) [Poland – Ukraine: Difficult Answer. Documentation of historians' meetings (1994-2001). Chronicle of events in Volhynia and Eastern Galicia (1939-1945)], Warszaw, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2003, 184 s.
21. Rotfeld Adam Daniel, Torkunow W. Anatolij (eds.), Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008) [White spots - black spots. Difficult matters in Polish-Russian relations (1918-2008)], Warszawa, 2010, 907 s.
22. Stoczewska Barbara, Ukraina i Ukraińcy w polskiej myśli politycznej. Od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej [Ukraine and Ukrainians in Polish political thought. From the end of the 19th century until the outbreak of World War II], Kraków, 2013, 392 s.
23. Stryjek Tomasz, Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego [Ukrainian na-tional idea of the interwar period], Toruń, 2013, 461 s.
24. The Polish Institute and Sikorski Museum in London. Council of Ministers (Cabinet Office), sygnatura 15a.
25. Vidnyansʹkyy Stepan, Varshavsʹkyy dohovir 1920 roku v otsintsi suchasnoyi ukrayin-sʹkoyi istoriohrafiyi [The Warsaw Treaty of 1920 in the assessment of modern Ukrainian historiography], in Ukrayina dyplomatychna. Naukovyy shchorichnyk [Ukraine is diplomatic. Scientific Yearbook], Kyiv, 2017, p. 91-100.
26. Wawryniuk Andrzej, Makar Yuriy, Malovidomi sproby polʹsʹko-ukrayinsʹkoho poli-tychnoho porozuminnya na pochatku Druhoyi svitovoyi viyny [The little known attempts at Polish-Ukrainian political understanding at the beginning of World War II], in “Zovnishni spravy”, 2016, №7, p. 18-24.