C U P R I N S:

PAG.:
         ELITE, RELIGII, CULTURĂ 
• Tsvetana Cholova
Savanți și clerici bulgari în politica europeană de la sfârșitul secolului al XIV-lea și începutul secolului al XV-lea
7
• Antonie Moisei, Arcadie Moisei
Ucrainenii în clișeele etnoculturale ale cronicarilor moldoveni medievali, istoricilor și scriitorilor români moderni și contemporani: imaginea lui Ion Nicoară Potcoavă -căpetenie căzăcească și domn moldovean
25
• Radu Gabriel Ichim
Biserica Ortodoxă Română din Moldova și Valahia în vremea Regulamentelor Organice (1831-1832), între tradiționalismul religios și modernizarea politică
49
• Dinu Balan
Ioan Alexandru Brătescu-Voinești: de la pacifism la huliganism
61
• Akvilė Naudžiūnienė
Multiculturalism în didactica istorică: cazurile Vilnius, Kaunas și Klaipeda
79
         STUDII INTERNAȚIONALE 
• Violeta-Anca Epure
Călătorind prin Principatele Române în perioada prepașoptistă: căile de comunicație în viziunea consulilor și călătorilor francezi
91
• Cezar Ciorteanu
Proiecte politico-teritoriale privind Bucovina și granița româno-polonă în contextul negocierilor diplomatice din timpul și după Primul Război Mondial (1914-1920)
113
• Vladimir Nevezshin
Mâncare și alcool la recepțiile diplomatice de la Kremlin (1941-1945)
149
        POLITICĂ, CONFLICTE, SOCIETATE
• Sorin D. Ivănescu
Tipologia documentelor și dosarelor create de Securitate în anii 1948 - 1964
167
• Stanislav Kulchytskyi
Formarea națiunilor sovietice titulare (1918-1938)
181
• Artyom A. Ulunyan
Națiune în blocul estic: maniera comunistă românească de construcție etnico-politică ca răspuns la politica "Fratelui celui mare" (sfârșitul anilor '60-'70) (evaluarea analiștilor și viziunea istoricilor)
193
• Anatoliy Shvab
Studiul politicii emigraționiste a celei de-a doua Republici Polone în istoriografia poloneză din a doua jumătate a secolului XX și începutul secolului XXI
223
• Radoslaw Zenderowski, Rafal Wisniewski
Conflictul etnic din Valea Preševo. Rolul religiei ortodoxe în conflict
239
         NOTE ȘI COMUNICĂRI
• Ismail KOSE, Vasile M. Demciuc
Mănăstirea Vazelon - Sf. Ioan din Maçka Trapezund
259
• Diana Cașu Tentative de introducere a ritualurilor comuniste în tradițiile de familie și sărbători: studiu de caz despre Republica Sovietică Socialistă Moldova 273
         RECENZII
• Florin Pintescu
nfluența geografiei asupra relațiilor internaționale
279
DATE DE SPRE AUTORI
283
INSTRUCTIUNI PENTRU AUTORI287