C O N T E N T S:

PAG.:
         ELITE, RELIGII, CULTURĂ 
• Katarzyna Niemczyk
Neamul Kamieniecki şi relaţiile sale cu Moldova la sfârşitul secolului XV şi începutul secolului XVI. O prezentare generală
297
• Vasile Baltag
Școala doctorală de teologie la Universitatea din Cernăuţi (1877-1918)
321
• Radu Florian Bruja
Radu Florian Bruja
345
• Serghei Nazaria
Problema Basarabiei interbelice în istoriografiile post-comuniste românească şi moldovenească
359
        POLITICĂ, CONFLICTE, SOCIETATE
• Zbigniew Chmiel
Luptele pentru preluarea controlului asupra oraşului Riga (1600 - 1611)
375
• Roumen Genov
Federalismul în Balcani: proiecte şi realităţi
391
• Marinel Ovidiu Koch - Tufiş
Încercările Habsburgilor de a realiza în Transilvania o politică vizând sporirea bunăstării populaţiei (1688-1790)
413
• Harieta Mareci-Sabol
Bucovina şi "straşnica molimă" a secolului al XIX-lea: holera
427
• Vitalii Haiseniuk
Represaliile autorităţilor austriece împotriva moscofililor din Bucovina în anii Primului Război Mondial
443
• Ihor Piddubnyi
Activităţile guvernului şi reformele din anii 1922-1926 în România
463
         RECENZII
• Florin Pintescu
Influenţa minciunii asupra relaţiilor internaţionale
485
DATE DESPRE AUTORI
498
INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORI493