C U P R I N S:

PAG.:
         SOCIETATE ȘI CULTURĂ 
• Katarzyna Wagner
Registrele fiscale ca instrument pentru analiza inegalităţii de avere în câteva dintre oraşele Uniunii Polono-Lituaniene în secolul al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea. Prezentare generală şi probleme de cercetare
7
• Lilia Zabolotnaia
O nouă descoperire documentară din arhivele din Sankt Petersburg. Cel de-al doilea testament (1757) și scrisoarea Mariei Cantemir
19
• Antonii Moisei
Obiceiuri dramatice haiducești de iarnă ale românilor din Bucovina (pe baza cercetărilor etnografice de teren)
41
• Zinara Z. Mukhina
Crimele comise de sătence în Rusia (a doua jumătate a secolului al XIX-lea - prima jumătate a secolului XX)
57
• Bohdana Labinska
Premisele extralingvistice ale constituirii metodicii predării limbii germane în Bucovina (în a doua jumătate a secolului al XIX-lea)
71
         CONFLICTE, POLITICĂ, STUDII INTERNAȚIONALE 
• Harieta Mareci-Sabol
"Sfârșitul inocenţei". Copiii Bucovinei în timpul Primului Război Mondial
81
• Peter Mičko
Relaţiile comerciale externe ale Republicii Slovace (1939 - 1945) cu ţările din Sud-Estul Europei
93
• Cezar Ciorteanu
Ocuparea părții de nord a Bucovinei de către URSS (28 iunie - 3 iulie 1940). Observații politice și militare
111
• Radu Florian Bruja
Participarea armatei slovace la campania împotriva Uniunii Sovietice. Percepţii românești
125
• Serghei Nazaria
Reflectarea Conferinţei de la Yalta în istoriografia română
143
         RECENZII
• Ismail Köse
O nouă și fascinantă lucrare despre monumentele din Trapezunt
153
• Tomasz Cizio
Criza de la mijlocul secolului al XVI-lea din Rzeczpospolita: dezbaterea istoriografică continuă
155
• Vlad Gafița
Sinteză cu privire la învățământul din Bucovina sub administrația austriacă
159
DATE DE SPRE AUTORI
163
INSTRUCTIUNI PENTRU AUTORI167