C O N T E N T S:

PAG.:
         SOCIETATE, RELIGII, CULTURĂ 
Yuriy Tumak, Oksana Tumak
Originea și evoluţia mișcării sportive în cadrul organizaţiilor civice din Bucovina (a doua jumătate a secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea)
177
Bohdana Labinska
Educaţia religioasă în școlile populare din Monarhia Habsburgică pe baza manualelor de limba germană (începutul secolului XX)
199
Olga Kazakevych
Populaţia urbană ucraineană din Imperiul Rus: mutaţii etnice
și lingvistice la finele secolului al XIX-lea
213
Antonii Moisei, Lidia Potapova, Lidia Vylka
Ritualul "vânzării copilului" și schimbarea numelui acestuia la ucrainenii și românii din Bucovina
227
         STUDII INTERNAȚIONALE 
Radu Florian Bruja
Relaţii militare româno-slovace în 1942
243
Lyudmyla Strilchuk
Cauzele caracterului forţat al repatrierii ucrainenilor din zonele
occidentale de ocupaţie în URSS, după al Doilea Război Mondial (1945-1951)
267
Olesea Palamarja
Relațiile dintre RSSM și RSR (1970-1975). Primii ani de activitate a Secției Informații și Relații Internaționale din cadrul CC al PCM
285
        ELITE, POLITICĂ, CONFLICTE
Marinel Ovidiu Koch-Tufiş
Subordonarea instituţiilor centrale ale Transilvaniei de către Habsburgi. Instituţia princiară (1688-1791)
301
Ulyana Uska
Legile privitoare la "nivelarea naţională" din Moravia (1905), Bucovina (1910) și Galiţia (1914): analiză comparativă
317
Dinu Balan
Imaginea monarhiei în România. Arhiepiscopul catolic Raymund Netzhammer despre regele Carol I
347
Gheorghe Onişoru
Marele Război şi naşterea mişcării comuniste în România
363
         RECENZII
Vlad Gafița
O nouă sinteză cu privire la învățământul în Bucovina în timpul administrației austriece
379
Florin Pintescu
Influența rivalităților geopolitice ale Marilor Puteri asupra relațiilor internaționale
383
NOTES ON CONTRIBUTORS
387
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS393